Ceny a způsoby platby
Datum zveřejnění:

Ceny a způsoby platby

  1. Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a dalších poplatků. V případě zahraničních dodavatelů je cena uvedena v eurech.

  2. Zákazník si může vybrat následující způsoby platby:

  • bankovní převod na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena po zaslání Prodávajícím Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude odesláno neprodleně po připsání prostředků na bankovní účet Prodávajícího a sestavení Objednávky);

  • v hotovosti při osobním převzetí – platba na místě odběru Prodávajícího (v tomto případě bude realizace Objednávky provedena okamžitě po zaslání Prodávajícím Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude vydáno na odběrném místě Prodávajícího) (platba v hotovosti je možná pouze do maximální výše 15 000 PLN)

  1. Prodávající může také Podnikateli umožnit způsob platby s odloženou splatností, dále jen „Obchodní úvěr“. V tomto případě bude realizace Objednávky zahájena po zaslání Prodávajícím Podnikatelovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Zboží bude odesláno neprodleně po sestavení Objednávky. Doba splatnosti bude individuálně dohodnuta s Podnikatelem. Doba splatnosti nesmí překročit 90 dnů.

  2. O poskytnutí Obchodního úvěru a jeho podmínkách, zejména o jeho maximální výši a době splatnosti, rozhodne Prodávající individuálně pro každého Zákazníka.

  3. Pro získání informací o způsobu podání žádosti o Obchodní úvěr Zákazník kontaktuje Prodávajícího individuálně.

  4. Prodávající může odmítnout poskytnout Zákazníkovi Obchodní úvěr nebo změnit jeho výši kdykoli bez udání důvodu. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na Kupní smlouvy uzavřené před změnou výše Obchodního úvěru Prodávajícím. Informaci o odmítnutí poskytnutí Obchodního úvěru nebo o změně jeho výše předává Prodávající e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou Zákazníkem při kontaktu s Obchodním asistentem.

  5. Prodávající na webových stránkách Obchodu informuje Zákazníka o lhůtě, ve které je povinen provést platbu za Objednávku. V případě nezaplacení Zákazníkem ve lhůtě uvedené v předchozí větě může Prodávající po předchozí neúspěšné výzvě k platbě s přiměřenou lhůtou odstoupit od Smlouvy dle čl. 491 občanského zákoníku.

payment