Üzletszabályzat
Megjelenés dátuma:

Az online áruház szabályzata

I. Általános rendelkezések

 1. Jelen Szabályzat meghatározza az elektronikus úton történő Szolgáltatásnyújtás általános feltételeit, módját és a www.7sun.eu Webáruházon keresztül történő értékesítést. A üzletet Paweł Sternal üzemelteti, aki 7SUN Paweł Sternal néven vállalkozást folytat, amely a gazdasági tevékenységgel foglalkozó központi nyilvántartásban és a gazdasági tevékenységről szóló tájékoztatóban bejegyzett, amelyet az illetékes gazdaságügyi miniszter vezet, a ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec cím alatt, Adóazonosító 6443163595, Országos Cégjegyzékszám 240990583, HIR 000495026, a továbbiakban Eladó.
 2. Kapcsolatfelvétel az Eladóval az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
  • e-mail cím: orders@7sun.eu;
  • telefon: +48 534 991 991;

Jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a www.7sun.eu weboldalon oly módon, hogy bármikor lehetséges annak letöltése, lejátszása és tartalmának rögzítése kinyomtatva vagy hordozóra mentve.

 1. Az Eladó tájékoztat, hogy az elektronikus úton nyújtott Szolgáltatások igénybevétele az Internet minden felhasználója részéről veszéllyel járhat, amely abból áll, hogy illetéktelen személyek az Ügyfél ICT rendszerébe rosszindulatú szoftvereket juttathatnak be, illetve adatait megszerezhetik és módosíthatják. A fent említett fenyegetések kockázatának elkerülése érdekében az Ügyfélnek megfelelő technikai intézkedéseket kell alkalmaznia, amelyek minimalizálják azok előfordulását, különösen vírusirtó programokat és tűzfalat.

II. Definiciók

A Szabályzatban használt kifejezések jelentése:

 1. Munkanapok - ezek a napok hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével;
 2. Ügyfél - vállalkozó a Ptk. 43. § (1) bekezdése alapján az egyéni vállalkozói tevékenységet folytató természetes személyek kivételével, akiknek az elektronikus Szolgáltatás nyújtására vagy értékesítésére vonatkozó Szerződés közvetlenül kapcsolódik vállalkozási tevékenységükhöz, de nem szakmai jellegű, így különös tekintettel a vállalkozási tevékenységük tárgyára vonatkozóan rendelkezésre bocsátott központi nyilvántartásról és a gazdasági tevékenységről szóló tájékoztatóról szóló rendelkezések alapján;
 3. Polgári Törvénykönyv - az 1964. április 23-i törvény. (Jogtudományi Közlöny. 16. pontja 93. módosítás).
 4. Fiók - a Webáruháznak az adott Ügyfélhez rendelt része, amellyel az Ügyfél meghatározott tevékenységeket végezhet a Webáruházon belül;
 5. Fogyasztó - olyan Ügyfél, aki a Ptk. 22 (1) bekezdésének értelmében fogyasztó.
 6. Fuvarozó - az Ügyfél által megrendelt Árut szállító szervezet vagy személy;
 7. Szabályzat - ez a dokumentum;
 8. Áru - az Webáruházban bemutatott termék, amelynek leírása minden bemutatott termékhez elérhető;
 9. Adásvételi szerződés - az Eladó és az Ügyfél között létrejött, a Polgári Törvénykönyv szerinti áru adásvételére irányuló szerződés;
 10. Szolgáltatások - az Eladó által az Ügyfélnek elektronikus úton nyújtott szolgáltatások az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény (Jogtud. Közl. 144. sz. 1204 tétel módosításokkal) rendelkezései értelmében.
 11. törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról - a 2002. július 18-i törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról (Jogtud. Közl. 144. sz. 1204 tétel módosításokkal)
 12. Megrendelés - az Ügyfél akaratnyilatkozata, amely közvetlenül az adásvételi szerződés megkötésére irányul, és különösen az áru típusát és mennyiségét tartalmazza.

III. A Webáruház használatának szabályai

 1. A Webáruház használata akkor lehetséges, ha az Ügyfél által használt informatikai rendszer megfelel az alábbi minimális műszaki követelményeknek:
  • számítógép vagy mobil eszköz internet-hozzáféréssel,
  • hozzáférés az e-mailhez,
  • Internetböngésző Internet Explorer 11-es vagy újabb, Firefox 28.0-s vagy újabb, Chrome 32-es vagy újabb verziója, Opera 12.17-es vagy újabb verziója, Safari 1.1-es vagy újabb verziója.
  • Sütik és Javascript engedélyezése a webböngészőben.
 2. A Webáruház használata az Ügyfél minden olyan tevékenységét jelenti, amely az áruházban található tartalom megismeréséhez vezet.
 3. Az Ügyfél kiváltképp köteles:
 • a törvény által tiltott tartalmat, például erőszakot hirdető, rágalmazó vagy harmadik felek személyiségi és egyéb jogait sértő tartalmat nem közzétenni vagy továbbítani,
 • a Webáruházat olyan módon használni, amely nem zavarja annak működését, különösen az adott szoftverek vagy eszközök használatával,
 • nem tenni olyan műveleteket, mint például: kéretlen kereskedelmi információk (spam) küldése vagy közzététele a Webáruház részeként,
 • a Webáruházat más Ügyfelek és az Eladó számára nem megterhelő módon használni,
 • a Webáruházban található bármely tartalmat kizárólag személyes célra használni,
 • a Webáruházat a Lengyel Köztársaság területén hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, a Szabályzatban foglaltakkal, valamint az internethasználat általános elveivel összhangban használni.
 • A platformon megjelenített árak és kereskedelmi feltételek bizalmas jellege

IV. Szolgáltatások

 1. Az Eladó a Webáruházon keresztül ingyenes Szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé, amelyeket az Eladó a nap 24 órájában, a hét minden napján biztosít.
 2. A Webáruházban a Fiókhasználat szolgáltatása regisztrációt követően érhető el. A regisztráció a Webáruház egyik weboldalán elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik. A Webáruházban történő Fiókhasználaton alapuló Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre, és akkor szűnik meg, amikor az Ügyfél a fiók törlésére irányuló kérelmet küld.
 3. Az Ügyfél az Eladótól kereskedelmi célú információkat az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött üzenetek formájában kaphat (Hírlevél szolgáltatás). Ehhez meg kell adnia egy érvényes e-mail címet, vagy aktiválnia kell a megfelelő mezőt a regisztrációs űrlapon vagy a Megrendelőlapon. Az Ügyfél bármikor visszavonhatja a kereskedelmi célú információ küldésére adott hozzájárulását. A Hírlevél szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre, és akkor szűnik meg, ha az Ügyfél a Hírlevél szolgáltatás részeként küldött üzenetben található hivatkozás segítségével kéri e-mail címének eltávolítását a Hírlevél feliratkozásból vagy a leiratkozást.
 4. Az Ügyfél az Áru-összehasonlító szolgáltatás segítségével összehasonlíthatja az árukat. Az Áruk összehasonlításán alapuló Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés, határozott időre köttetett, és akkor szűnik meg, amikor az Árukat eltávolítják az „Összehasonlítás” listáról, vagy az ügyfél befejezi a böngészőben a munkamenetet.
 5. Az üzletben fiókkal rendelkező Ügyfélnek lehetősége van az Áru értékelésére vonatkozó kérelmet küldeni. A Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés, mely a kiválasztott Áruk értékelésére vonatkozó Eladónak küldött kéréssel kapcsolatos, akkor szűnik meg, amikor az Ügyfél a „Küldés” gombot megnyomja vagy a böngésző munkamenetet befejezi. 
 6. Az Ügyfélnek lehetősége van üzenetet küldeni az Eladónak az egyes termékek kártyáján található „Kérdezz az áruról” űrlap segítségével. Az interaktív „Kérdezz az áruról” űrlap Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyfél az áruval kapcsolatban felvegye a kapcsolatot az Eladóval, határozott időre szól, és az Ügyfél üzenetének elküldésével szűnik meg.
 7. Az Ügyfél az Eladóval az Áruház honlapján elérhető chaten keresztül léphet kapcsolatba. Az Eladóval való kapcsolatfelvételt lehetővé tevő interaktív chat szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés határozott időre jön létre, és akkor szűnik meg, amikor az Ügyfél bezárja a chat ablakot vagy elhagyja a Webáruház oldalát.
 8. Az Eladó jogosult alkalmanként vetélkedőket és akciókat szervezni, melyek feltételeit minden alkalommal az Webáruház oldalain közzéteszi. A Webáruházban található akciók nem vonhatók össze, kivéve, ha az adott akció szabályzata másként rendelkezik.
 9. A jelen Szabályzatban foglaltak Ügyfél általi megsértése esetén az Eladó a jogsértések megszüntetésére vagy eltávolítására irányuló sikertelen felszólítást követően, a megfelelő határidő meghatározásával, felmondhatja a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést megtartva a 14 napos felmondási időt.

V. Adásvételi szerződés megkötésének eljárása

 1. Az Áruház weboldalain közölt információk, különösen azok leírása, műszaki és felhasználói paraméterei, valamint az árak a Polgári Törvénykönyv 71. §-a értelmében Szerződés megkötésére való felhívásnak minősülnek.
 2. A Webáruházban elérhető összes Áru vadonatúj, és legálisan került forgalomba a lengyel piacon.
 3. A Szerződés megkötésére irányuló tevékenységeket, így különösen a Megrendelés leadását csak az Ügyfél nevében eljárni jogosult személyek végezhetik. Vélelmezett, hogy a Megrendelést leadó személy az Ügyfél által e tevékenységek végzésére felhatalmazott személy.
 4. A Megrendelés leadásának feltétele, az aktív e-mail fiók megléte, valamint egy Fiók a Webáruházban, ahova abba be kell jelentkezni.
 5. A Webáruház honlapján elérhető Megrendelőlapon keresztül történő Megrendelés esetén az Ügyfél a Megrendelést elektronikus formában nyújtja be az Eladónak, és az ajánlatot jelent az Áruk adásvételi Szerződésének megkötésére, amelyek a Megrendelés tárgyát képezik. Az elektronikus formában benyújtott ajánlat az Ügyfélre nézve kötelező érvényű, amennyiben az Eladó a Megrendelés teljesítésére vonatkozó elfogadásról szóló visszaigazolást küld az Ügyfél által megadott e-mail címre, amely az Eladó az Ügyfél ajánlatát elfogadó nyilatkozatát jelenti, és az Ügyfél általi kézhezvétellel Adásvételi Szerződés jön létre.
 6. A Webáruházban történő rendelés leadása telefonon, e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött üzenettel a Webáruház honlapján feltüntetett Munkanapokon és időpontokban történik. Ebből a célból az ügyfél:
  • a Telefonos beszélgetés során, az e-mail szövegében vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon küldött üzenet szövegében az Eladónak címezve adja meg az Webáruház honlapján található Áruk közül az Áru nevét és mennyiségét,
  • a Webáruház honlapján megadott szállítási és fizetési módok közül jelölje meg a szállítási és fizetési módokat,
  • adja meg a Megrendelés megvalósításához szükséges adatokat, különösen: kereszt- és vezetéknév, lakóhely és e-mail cím.
 7. A fenti pontban hivatkozott Megrendelés összértékére vonatkozó tájékoztatást az Eladó minden alkalommal a teljes Megrendelés teljesítését követően szóban, vagy e-mailben közli azzal az információval, hogy az adásvételi Szerződés Ügyfél általi megkötése a megrendelt Árura vonatkozóan fizetési kötelezettséggel jár, majd ekkor az Adásvételi Szerződés megkötésre kerül.
 8. Az adásvételi szerződés lengyel nyelven, a Szabályzatnak megfelelő tartalommal jön létre
 9. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Megrendelés teljesítését, különösen akkor, ha a Megrendelés nem tartalmazza az összes lényeges adatot, ha az Ügyfél az Eladó felé történő fizetéssel késik, vagy az Eladó által megjelölt egyéb okok miatt.
 10. A Megrendelés teljesítésének megtagadásáról az Eladó az októl függetlenül telefonon vagy e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet.
 11. Az Eladó a Szerződéstől részben vagy egészben bármikor elállhat. A megrendelés részleges teljesítése esetén az elállás csak a megrendelés nem teljesített, azaz a Szállítónak nem kézbesített része tekintetében hatályos, amennyiben az Eladó nyilatkozatában foglaltak szerint a Szerződéstől való elállásból nem következik másként.
 12. Az Eladó saját belátása szerint, a fenti 11. alpontban hivatkozott, Szerződéstől való elállási nyilatkozatát e-mailben küldi meg az Ügyfél által a Megrendelésben megadott e-mail címre.

VI. Szállítás

 1. Az áruszállítás kiterjed a Lengyel Köztársaság területére, az Európai Unió területére és az Európai Unióhoz nem tartozó európai országokra. A szállítás a megrendelés leadása során az Ügyfél által megadott címre történik.
 2. Az Áru kiszállítása a Futárszolgálaton keresztül történik, azaz futárcégen, szállítmányozási társaságon vagy az Eladó saját szállítmányozásán keresztül. Az Ügyfél az Árut az eladó személyes átvételi pontján veheti át.
 3. Ha a Megrendelésben szereplő Árukra eltérő végrehajtási időszakot írnak elő, akkor a leghosszabb időszak vonatkozik az egész Megrendelésre.
 4. A Megrendelés tárgyát képező Árunak a Fuvarozó részére történő kiadásakor az áruval kapcsolatos előnyök és terhek, valamint az áru véletlen elvesztésének vagy megsérülésének kockázata az Ügyfelet illeti.
 5. A kiszállítás munkanapokon történik. Az Eladó az Ügyféllel egyénileg megbeszélhet kiszállítást munkanapokon kívül is.
 6. Az Áruk kiszállítása az Eladó által megjelölt időpontban történik.
 7. Az áru átvételét követően a Megrendelő köteles ellenőrizni annak állapotát. Az Áru átvétele során fellépő sérülés vagy egyéb kifogás esetén a Futár jelenlétében kifogási jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben pontosan meg kell határozni az Áruk darabszámát, típusát és sérülését az adott Futárszolgálat hatályos eljárása szerint.
 8. Az Eladó nem vállal felelősséget a Futár tevékenységéért.
 9. Az Eladó nem vállal felelősséget az Ügyfél által a Megrendelés leadásakor megadott hibás vagy hiányos adatokból, valamint az elérhetőségek vagy a szállítási cím hibás megadásából eredő károkért
 10. Vélelmezett, hogy az Árut az Ügyfél nevében átvevő személy az Ügyfél által felhatalmazott a szállítmány átvételére, és a szállítólevél, nevében történő, aláírására, valamint egyéb kapcsolódó tevékenységek végzésére.
 11. Abban az esetben, ha az Ügyfél a megrendelt árut egy alkalommal nem veszi át, ha azok a Futárszolgálaton keresztül kerültek kiszállításra, az Eladó, választása szerint, más időpontot tűzhet ki a Megrendelés átvételére vagy kiszállítására, vagy azonnali hatállyal felmondhatja az Ügyféllel kötött szerződést, vagy jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint elállhat a Szerződéstől. Ezen túlmenően az Ügyfél köteles megfizetni az Áru átvételének elmulasztásából az Eladót terhelő, jelen alpontban részletezett költségeket, valamint az Áru szállítási költségét.
 12. Az Ügyfél vállalja, hogy az Eladónál felmerülő összes költséget megtéríti a megrendelt Áru Ügyfél általi átvételének elmulasztása miatt.
 13. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket az Ügyfél által szervezett szállítóra való várakozásból adódóan, az Áru Megrendelésben feltüntetett vagy az Eladó által megadott átvételi időpont be nem tartásának következtében keletkeztek.
 14. Az Eladó elektronikus számlát bocsát az Ügyfél rendelkezésére.

VII. GPS helymeghatározó

 1. Az eladó jogát fenntartja, hogy ingyen telepítsen GPS jeladót vagy más helymeghatározó eszközt azokra a termékekre, amelyeket a vásárló kiválaszt és az eladó értékesít. A termékek helymeghatározó eszközének telepítése kizárólag a termékek lopás, elvesztés vagy egyéb véletlen eseményektől való védelme érdekében történik, amikor azokat az eladó helyszínéről a vevőhöz szállítják.
 2. Az eladónak kötelessége elfogadni azokat az adatokat, amelyeket a termékekre telepített helyi eszközökkel küldtek, annak érdekében, hogy további feldolgozásukat elvégezze.
 3. A helymeghatározó eszközökön keresztül történő adatátvitel szabályai, azok kiterjedése és tartalma, valamint az adatküldés időpontja belső szoftverrel és adatfeldolgozási rendszerekkel kerülnek meghatározásra. A GPS helyi adatokat csak a termékek a vevőhöz történő szállításáig dolgozzák fel, és csak addig, amíg a vásárló nem fogadja el a GPS eszközt, és nem adja át azt az eladónak. Ezután a GPS helyi jeladóval kapott adatok jelenlegi állapota törölve lesz az eladó adatbázisából.
 4. A vásárló jogot ad az eladónak arra, hogy minden szükséges adatot feldolgozzon és tároljon, amelyek a GPS jeladó működéséhez szükségesek a GPS jeladó működése során.
 5. Az eladónak csak saját céljaira jogában áll felhasználni az adatokat, amelyek a termékek szállítási útvonalának figyeléséhez és a lopás, elvesztés vagy más véletlen eseményektől való védelemhez kapcsolódnak. Az eladó csak a törvény által végrehajtott intézményeknek (beleértve a rendőrséget), az ügyészeknek és a bíróságoknak adhatja át ezeket az adatokat.
 6. A termékek a vevőhöz történő szállítása után az eladó telefonon vagy e-mailben tájékoztatja a GPS eszköz helyzetéről. A vásárlónak azonnal vissza kell adnia a GPS jeladót az eladónak, saját számlájára vagy használnia kell egy erre a célra készített speciális tokot, amelyet az eladóval együtt adott át a vásárolt termékkel. 7. A GPS jeladó kizárólag az eladó tulajdonát képezi, és ha az megsérült, megrongálódott vagy felhasználatlan maradt, a vásárlónak meg kell térítenie az eladónak okozott veszteségeket, az alábbi összegben 100 EUR
 1. Az eladó köteles megfelelően rögzíteni és bemutatni az adatokat.
 2. Az adatok rögzítés alatt a GSM rendszeren keresztül kapott helyi eszközök által generált adatok fogadását és azok rögzítését az adatbázisban értjük.
 3. Az eladó nem vállal felelősséget harmadik fél veszteségeiért, amelyek az illegális vagy helytelen helymeghatározók és gyűjtött adatok használatából erednek.
 4. Az ezen általános feltételekben történő módosítások azok közzétételének időpontjában lépnek életbe az internetes honlapon.
 5. Minden ebből a szerződésből eredő vitát az eladó lakhelye szerinti bíróságban kell eldönteni.

VIII. Árak és fizetési módok

 1. Az Áruk árai lengyel zlotyban vannak megadva, és tartalmazzák az összes összetevőt, beleértve az ÁFA-t, vámokat és egyéb díjakat. Külföldi vállalkozók esetében az ár euróban van megadva.
 2. Az Ügyfél az alábbi fizetési módokat választhatja:
  1. banki átutalás az Eladó bankszámlájára (ebben az esetben a Megrendelés végrehajtása azután kezdődik meg, hogy az Eladó a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást elküldi az Ügyfélnek, a szállítás pedig azonnal megtörténik az Eladó bankszámláján történő jóváírást és a Megrendelés elkészültét követően);
  2. készpénzes, személyes átvétel esetén - fizetés az Eladó személyes átvételi pontján (ebben az esetben a Megrendelés végrehajtása azonnal megtörténik azután, hogy Eladó a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást elküldi az Ügyfélnek, és az Árut az Eladó személyes átvételi pontján kiadják);
 3. Az Eladó egy halasztott fizetési dátumot tartalmazó fizetési módot is engedélyezhet a Vállalkozónak, a továbbiakban: „Kereskedelmi Hitel“. Ebben az esetben a Megrendelés végrehajtása azt követően kezdődik meg, hogy az Eladó a Megrendelés visszaigazolását elküldi a Vállalkozónak, és a szállítás a Megrendelés teljesítését követően haladéktalanul megtörténik. A fizetés időpontja a Vállalkozóval egyénileg kerül egyeztetésre. A fizetési határidő nem haladhatja meg a 90 napot.
 4. A kereskedelmi Hitel megadására vonatkozó döntést és annak feltételeit, különösen annak maximális összegét és fizetési dátumát az Eladó Ügyfelenként egyedileg hozza meg.
 5. A kereskedelmi Hiteligénylés benyújtásával kapcsolatos információk megszerzése érdekében az Ügyfél személyesen veszi fel a kapcsolatot az Eladóval.
 6. Az Eladó indoklás nélkül bármikor megtagadhatja az Ügyfélnek a kereskedelmi Hitelt, vagy módosíthatja annak összegét. A fenti rendelkezés nem vonatkozik a kereskedelmi Hitel összegének Eladó általi változtatása előtt kötött Adásvételi Szerződésekre. A kereskedelmi Hitel megtagadásáról vagy annak összegének változásáról az Eladó e-mailben ad tájékoztatást az Ügyfél által a Kereskedelmi Asszisztenssel való kapcsolatfelvétel során megadott címen.
 7. Az Ügyfél nem vonja le vagy számítja fel az Eladótól követelt vagy esedékes összegeket az őt az Eladóval szembeni egyéb kötelezettség részeként, vagy az Eladót megillető díjból, kivéve, ha a Felek külön megállapodásban másként nem döntöttek.
 8. Az Eladónak jogában áll felfüggeszteni a Megrendelések teljesítését vagy az Áruk kiszállítását, vagy részben vagy egészben elállni a Szerződéstől, ha az Ügyfél késedelmesen teljesíti az Eladó felé történő fizetését. Emiatt az Ügyfelet nem illeti meg a szállítások felfüggesztésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jelenlegi vagy jövőbeni kártérítési vagy elmaradt haszon követelése.

IX. Felelősség, az Áru hibái

 1. A Polgári Törvénykönyvben említett hibákra vonatkozó jótállás kizárt.
 2. Az Eladó nem vállal felelősséget különösen azért, ha az Árukat az Áru leírásában és címkéin szereplő információkkal nem összeegyeztethető módon tárolják, szállítják vagy használják.
 3. Az Eladónak az elmaradt haszonért való felelőssége az Ügyfél felé kizárva.
 4. Az Eladónak az adásvételi Szerződésből vagy a szolgáltatásnyújtásból adódó felelőssége az Ügyfél felé az Ügyfél által leadott utolsó Megrendelésből származó összeg felére korlátozódik.
 5. Az Ügyfelet az Eladóval szemben harmadik személyeknek az Áruk használatából eredő követelései miatt semmilyen követelés nem illeti.

X. Elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszok

 1. Az Ügyfél az Áruház működésével és a Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban panaszt nyújthat be az Eladónak. A panaszokat írásban a következő címre lehet benyújtani: 7SUN Paweł Sternal, ul. Wiejska 49, 41-253 Czeladź, a orders@7sun.eu e-mail címre, a +48 534 991 991  telefonszámra.
 2. A panaszban az Ügyfélnek meg kell adnia a kereszt- és vezetéknevét, levelezési címét, a probléma típusát és leírását.
 3. Az Eladó vállalja, hogy minden reklamációt 14 napon belül megvizsgál, és ha ez nem volna lehetséges, ez idő alatt tájékoztatja az Ügyfelet a panasz elbírálásának időpontjáról. A reklamáció hiányosságai esetén az Eladó felszólítja az Ügyfelet, a felszólítás beérkezésétől számított 7 napon belül annak feltétlen kiegészítésére.

XI. Jótállás

 1. Az áruk rendelkezhetnek gyártói jótállással.
 2. A jótállás hatálya alá tartozó Áruk esetében a jótállás meglétére és tartalmára vonatkozó információk, valamint a garancia időtartama minden alkalommal az Áruház weboldalain található áruleírásban szerepel.

XII. Szellemi tulajdon

 

 1. Az Ügyfél vállalja, hogy az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül nem használja fel az Eladó védjegyeit, márkaneveit vagy logóit.
 2. Minden rajz, specifikáció, műszaki lap, reklámanyag vagy egyéb anyag, amelyet az Eladó az Ügyfél rendelkezésére bocsát, vagy nyilvánossá tesz, az Eladó kizárólagos tulajdonát képezi. Az Ügyfél az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül nem módosít ezeken az anyagokon.
 3. Az Ügyfél önállóan vagy megfelelő felhatalmazás alapján ingyenes, nem kizárólagos, időben és területileg korlátlan engedélyt ad az Eladónak a Vevő tevékenységi emblémájára, hogy azt az Eladó saját céljaira felhasználja az alábbi területeken: felhasználás: rögzítés, bármilyen technikával történő sokszorosítás, a mű bevitele a számítógép memóriájába és számítógépes hálózatba, nyilvános megjelenítés vagy lejátszás az Interneten, különösen az Eladó weboldalain.
 4. Az Ügyfél beleegyezik a fenti adatok az Eladó vásárlói listáján történő feltüntetésébe, melyek hozzáférhetők többek között az Eladó weboldalain.

XIII. Személyes adatok védelme

Az Ügyfelek által megadott személyes adatokat az Eladó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, valamint az Áruház honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint gyűjti és kezeli.

XIV. Záró rendelkezések

 1. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni az Eladót a szállítási címekben, meghatalmazásokban, meghatalmazásokban bekövetkezett változásokról, a korábban meghatalmazott vagy felhatalmazott személyek által leadott Megrendelések érvényes levelezésének és végrehajtásának érvényességét megerősítve, valamint az utoljára feltüntetett címre történő tényleges kézbesítésnek hatékonyságát megerősítve.
 2. A Webáruházzal kapcsolatos minden jog, beleértve a tulajdonjogot, a szerzői jogot, a nevének szellemi tulajdonához fűződő jogokat, továbbá az Internet domainhez, az Internetes Webáruház honlapjához, valamint a nyomtatványokhoz és logókhoz fűződő jogok, az Eladót illetik meg, és ezek felhasználása csak a Szabályzatban meghatározott és megegyező módon lehetséges.
 3. Ha a Szabályzat bármely rendelkezése bármely körben érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az nem érinti a Szabályzat többi rendelkezésének érvényességét.
 4. Az Eladó és az Ügyfél között létrejött Megrendelésekből vagy Szerződésekből eredő minden ügy és vita, különös tekintettel az Eladó és az Ügyfél közötti jogviszony fennállásának megállapítására, annak teljesítésére, megszüntetésére, érvénytelenítésére és a Megrendelés vagy a Megállapodás nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése miatti kártérítés követelésére kizárólag a Lengyel Köztársaság illetékes bíróságainak és a lengyel jognak a joghatósága alá tartozik.
 5. Az Eladó és az Ügyfél között létrejött Szerződésekből, illetve a Megbízások végrehajtásából eredő viták rendezésére kizárólagos bíróság az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság.
 6. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a Ptk.rendelekezései alkalmazandók.
 7. A jelen Szabályzat tartalma változhat. A Szabályzat módosításai az Eladó honlapján való közzététel napján lépnek hatályba. A változások nem vonatkoznak a Szabályzat hatálybalépése előtt leadott Megrendelésekre.
payment