Reclamații și termeni
Data de publicare:

7SUN Paweł Sternal

ul. Wiejska 49, Czeladź 41-253​, Polonia    
e-mail: complaints@7sun.eu
tel.: +48 574 327 004

.                   dată .....................................

 

Detalii despre companie:

..........................................................................

Adresa companiei

..........................................................................


 

Reclamația bunurilor
Vă anunț că produsul................................................................................................................                                                                               cumpărat de mine în ziua de: …………………… 
prezintă defecte.

Defectul constă în:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Defectul a fost constatat în ziua de..................................................... .
Având în vedere cele de mai sus, în baza Legii din 23 aprilie 1964, Codul civil, solicit:

 • înlocuirea bunurilor cu alte noi în temeiul art. 561 § 1 Cod civil *)
 • repararea gratuită a bunurilor în temeiul art. 561 § 1 Cod civil *)
 • reducerea prețului bunurilor cu o sumă de..................................... (cu litere: …………. ............................................................................................................) PLN.
 • vă rog să returnați suma specificată în contul meu ................................................................................................... / printr-un mandat poștal la adresa mea în temeiul art. 560 § 1 Cod civil *)
 • mă retrag din contract și vă rog ca prețul bunurilor să fie returnat în contul............................................................................................................... / printr-un mandat poștal la adresa mea în temeiul art. 560 § 1 Cod civil *)

  Declar că am achiziționat produsul în cadrul unui contract legat direct de activitatea mea comercială, iar din conținutul acestui contract rezultă că acesta nu are caracter profesional pentru mine, rezultând în special din obiectul activității mele comerciale. DA   |   NU

  Cu stimă


  .....................................


  * a se șterge după caz
payment