7sun - B2B Wholesaler for Installers

Logistika

Adresa skladu

ul. Wiejska 49

41-253 Czeladź

Polska

DIČ PL6443163595

Podnik je registrovaný pod názvom
7SUN Paweł Sternal

Zapísaný v registri podnikateľov Centrálnej evidencie a informácií o podnikateľskej činnosti vedenej ministrom hospodárstva na adrese:
Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec
IČO: PL6443163595, REGON 240990583, BDO 000495026
Ďalej len "predávajúci".

SWIFT: ALBPPLPW IBAN EUR Účet: PL36 2490 0005 0000 4600 1660 2395

payment