Uložiť informácie
Dátum zverejnenia:

7SUN - Veľkoobchod so solárnou fotovoltaikou

Ul. Wiejska 49
41-253 Czeladź​
Poľsko
+48 534 991 991 

orders@7sun.eu


Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
ALBPPLPW 13249000050000450013057217
DIČ 6443163595
IČO 240990583
Podnikateľskú činnosť vykonáva 7SUN Paweł Sternal, zapísaný v Obchodnom registri
Centrálneho registra a informácií o podnikaní vedenom ministrom hospodárstva na ul.
Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, Poľsko, DIČ: 6443163595, IČO: 240990583,
BDO 000495026, ďalej len Predávajúci.
IBAN pre účet v PLN: PL13 2490 0005 0000 4500 1305 7217,
IBAN pre účet v EUR: PL36 2490 0005 0000 4600 1660 2395,

Adresa skladu: ul. Wiejska 49, Czeladź 41-253

payment