PRIVATUMO POLITIKA
Paskelbimo data:

PRIVATUMO POLITIKA

KAS YRA PRIVATUMO POLITIKA?

Norėtume Jus supažindinti su mūsų atliekamo Jūsų asmens duomenų tvarkymo detalėmis, kad suteiktume Jums visas žinias ir patogumą naudotis mūsų svetaine.

Kadangi patys dirbame interneto pramonėje, žinome, kaip svarbu apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Todėl ypač rūpinamės, kad apsaugotume Jūsų privatumą ir informaciją, kurią mums pateikiate.

Kruopščiai parenkame ir taikome tinkamas technines priemones, ypač programinio ir organizacinio pobūdžio, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą. Mūsų svetainėje naudojamas šifruotas duomenų perdavimas (SSL), kuris užtikrina Jus identifikuojančių duomenų apsaugą.

Mūsų Privatumo politikoje rasite visą svarbiausią informaciją apie mūsų vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Prašome perskaityti ir pažadame, kad tai neužtruks ilgiau nei kelias minutes.

Kas yra svetainės www.7sun.eu administratorius?

Internetinės parduotuvės administratoriumi yra Paweł Sternal, vykdantis verslą 7SUN Paweł Sternal vardu, įtrauktas į Lenkijos Centrinį verslininkų registrą ir informaciją apie ūkinę veiklą (CEIDG), kurį tvarko ūkiui kompetentingas ministras, adresu Wojska Polskiego g. 8, 41-208 Sosnowiec, NIP (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris) 6443163595, REGON (darbdavio identifikavimo numeris) 240990583 (tai yra: mes)

ASMENINIAI DUOMENYS

Koks teisės aktas reglamentuoja Jūsų asmens duomenų tvarkymą?

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome vadovaudamiesi 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 95/46/EB Direktyvos (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) panaikinimo (OL EU L 119, p. 1), paprastai žinomos kaip: BDAR, nuostatomis. Tiek, kiek nereglamentuoja BDAR, asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja 2018 m. gegužės 10 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymas.

Kas yra Jūsų asmens duomenų administratorius?

Jūsų asmens duomenų administratoriumi yra Paweł Sternal, vykdantis verslą 7SUN Paweł Sternal vardu, įtrauktas į Lenkijos Centrinį verslininkų registrą ir informaciją apie ūkinę veiklą (CEIDG), kurį tvarko ūkiui kompetentingas ministras, adresu Wojska Polskiego g. 8, 41-208 Sosnowiec, NIP (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris) 6443163595, REGON (darbdavio identifikavimo numeris) 240990583, telefonas: 533 919 385, el. pašto adresas: orders@7sun.eu

Galite susisiekti su mumis dėl savo asmens duomenų:

 • elektroniniu paštu: orders@7sun.eu,
 • adresu: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec,
 • telefonu: (+48) 533 919 385

KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS, KURIUOS MUMS PATEIKIATE?

Kokius asmens duomenis tvarkome ir kokiais tikslais juos tvarkome?

Savo svetainėje siūlome Jums daug įvairių paslaugų, kurių tikslais tvarkome skirtingus asmens duomenis skirtingais teisiniais pagrindais.

Tikslas

Asmens duomenys

Teisinis apdorojimo pagrindas

Duomenų saugojimo trukmė

sutarties sudarymas ir vykdymas

vardas, pavardė, korespondencijos adresas, NIP (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris), REGON (darbdavio identifikavimo numeris), el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. tvarkymas, kad būtų imtasi veiksmų Jūsų prašymu, prieš sudarant sutartį ir tvarkymas, būtinas norint įvykdyti sutartį, kurios šalis esate

iki ieškinio senaties termino reikalavimams, susijusiems su sutarties įvykdymu, pabaigos

sąskaitos atidarymas ir tvarkymas

vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, korespondencijos adresas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. tvarkymas, kad būtų imtasi veiksmų Jūsų prašymu, prieš sudarant sutartį ir tvarkymas, būtinas norint įvykdyti sutartį, kurios šalis esate

iki ieškinio senaties termino reikalavimams, susijusiems su sutarties įvykdymu, pabaigos

Susisiekimo forma „Teirautis prekės“

el. paštas, įmonė, telefono numeris

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas t. y. tvarkymas, siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą interesą, kurį sudaro ryšių tęstinumo palaikymas ir galimybė susisiekti su mumis verslo veiklos klausimais

kol nesutiksite su asmens duomenų tvarkymu

interaktyvus pokalbis

Vardas, pavardė, atvaizdas, duomenys, kuriuos klientas pateiks naudodamasis paslauga

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas t. y. tvarkymas, siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą interesą, kurį sudaro ryšių tęstinumo palaikymas ir galimybė susisiekti su mumis verslo veiklos klausimais

kol nesutiksite su asmens duomenų tvarkymu

ieškinių nustatymas, tyrimas ir vykdymas bei gynyba nuo ieškinių procese teismuose ir kitose valstybės institucijose

vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, NIP (mokesčių mokėtojo identifikacijos numeris), REGON (darbdavio identifikavimo numeris), el. pašto adresas, telefono numeris, IP numeris, banko sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės numeris

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, t. y. tvarkymas siekiant įgyvendinti mūsų teisėtą interesą, kurį sudaro ieškinių pareiškimas, vykdymas bei gynyba nuo ieškinių teismuose ir kitose valstybės institucijose

iki ieškinio senaties termino reikalavimams, susijusiems su sutarties įvykdymu, pabaigos

teisinių įsipareigojimų, kylančių iš teisės aktų, ypač mokesčių ir apskaitos taisyklių, vykdymas

vardas, pavardė, įmonė, asmens kodas, NIP (mokesčių mokėtojo identifikacijos numeris) arba REGON (darbdavio identifikavimo numeris), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, korespondencijos adresas, mokėjimo kortelės numeris

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, t. y. tvarkymas yra būtinas, kad įvykdytume mums tenkančius teisinius įsipareigojimus, kylančius iš teisinių nuostatų, ypač mokesčių ir apskaitos taisyklių.

iki Administratoriui prisiimtų teisinių įsipareigojimų, kurie pateisino asmens duomenų tvarkymą, pasibaigimo.

Savanoriškas asmens duomenų teikimas

Reikalingų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau tai yra sąlyga, kad galėtume teikti Jums paslaugas (pvz., kad galėtumėte susikurti paskyrą).

 

Automatizuotas sprendimų priėmimas (įskaitant profiliavimą)

Remiantis informacija, kurią užpildote savo paskyroje, pvz., duomenys apie suteiktas paslaugas, informacija, gauta naudojant slapukus, įskaitant Jūsų buvimo vietą, taip pat Jūsų ankstesnį elgesį, domėjimasis konkrečiomis prekėmis ar paslaugomis, bus sudaromi personalizuoti pasiūlymai ir rinkodaros informacija, pvz., peržiūrėtus produktus papildantys produktai.

Ar perduosime Jūsų asmens duomenis už EEE ribų ar tarptautinei organizacijai?

Norint naudotis „Facebook“ įrankiais, Jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduoti į JAV, kur yra „Facebook Inc.“ serveriai.

Facebook Inc. yra įtrauktas į Privatumo skydo programoje dalyvaujančių subjektų sąrašą (nuoroda: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), todėl asmens duomenų apsauga yra tinkama Europos Sąjungoje galiojančių reglamentų atžvilgiu, vadovaujantis 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV Privatumo skydo teikiamos apsaugos tinkamumo (nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

Naudojant "Google" įrankius ("Google Adwords", "Double Click Manager", "Double Click Search", "Remarketing Service", "Firebase"), jūsų asmens duomenys gali būti perduodami "Google Ireland Ltd.", įsikūrusiai Airijoje.

KOKIOS JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU MŪSŲ VYKDOMO JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU?

Remiantis BDAR, Jūs turite teisę:

 • prašyti prieigos prie savo asmens duomenų,
 • reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis,
 • reikalauti ištrinti savo asmens duomenis,
 • prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą,
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys,
 • prašyti perduoti asmens duomenis.

Jei pateisite mums bet kurį iš aukščiau nurodytų prašymų, mes nedelsdami - bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo - suteiksime Jums informaciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi dėl Jūsų prašymo.

Esant poreikiui mėnesio laikotarpį galime pratęsti dar dviem mėnesiais dėl užklausos sudėtingumo ar užklausų skaičiaus.

Bet kokiu atveju mes Jus informuosime per vieną mėnesį nuo prašymo pratęsti terminą gavimo ir pateiksime vėlavimo priežastis.

Prieigos prie asmens duomenų teisė (BDAR 15 straipsnis)

Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę:

 • į prieiga prie asmens duomenų,
 • gauti informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, apie šių duomenų gavėjus ar gavėjų kategorijas, numatomą Jūsų duomenų saugojimo laikotarpį arba šio laikotarpio nustatymo kriterijus, apie Jūsų teises pagal BDAR ir teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos vadovui dėl šių duomenų šaltinio, dėl automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir dėl saugumo priemonių, taikomų perduodant šiuos duomenis už Europos Sąjungos ribų;
 • gauti savo asmens duomenų kopiją.

Jei norite prašyti prieigos prie savo asmeninių duomenų, pateikite prašymą šiuo adresu: orders@7sun.eu

Teisė ištaisyti asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis)

Jeigu Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, Jūs turite teisę prašyti, kad mes nedelsiant ištaisytume Jūsų asmens duomenis. Taip pat turite teisę prašyti, kad papildytume Jūsų asmens duomenis. Jei norite prašyti ištaisyti ar papildyti savo asmens duomenis, pateikite savo prašymą šiuo adresu: orders@7sun.eu

Teisė ištrinti asmens duomenis, vadinamoji „teisė būti pamirštam“ (BDAR 17 straipsnis)

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai:

 • Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukėte konkretų sutikimą tiek, kiek asmens duomenys buvo tvarkomi remiantis Jūsų sutikimu;
 • Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • nesutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą, tikslais tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas yra susijęs su tiesiogine rinkodara;
 • nesutikote, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, susiję su duomenų tvarkymu, būtinu vykdant užduotį, atliekamą viešųjų interesų labui, arba tvarkymui, kurio reikia mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų tikslais.

Nepaisant to, kad pateikiate prašymą ištrinti asmens duomenis, mes galime toliau tvarkyti Jūsų duomenis siekdami pareikšti ar apginti pretenzijas, apie kurias būsite informuotas / informuota.

Jei norite prašyti ištrinti savo asmens duomenis, pateikite prašymą el. paštu: orders@7sun.eu

Teisė pateikti prašymą apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.)

Jūs turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai:

 • abejojate savo asmens duomenų teisingumu – tokiu atveju apribosime Jūsų asmens duomenų tvarkymą tam laikotarpiui, kuris leistų patikrinti šių duomenų teisingumą;
 • Jūsų duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir užuot ištrynę savo asmens duomenis, prašysite apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tvarkymo tikslais, tačiau jie reikalingi Jūsų reikalavimams pareikšti ar apginti;
 • nesutikote, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – kol bus nustatyta, ar mūsų teisėti interesai viršija Jūsų nesutikime nurodytus pagrindus.

Jei norite prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, pateikite savo prašymą šiuo adresu: orders@7sun.eu

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (BDAR 21 straipsnis)

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, įskaitant profiliavimą, susiję su:

 • tvarkymu, būtinu viešuoju interesu vykdomai užduočiai atlikti arba tvarkymu, reikalingu tikslais, kylančiais iš Asmens duomenų tvarkytojo ar trečiosios šalies siekiamų teisėtų interesų;
 • tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei norite nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, pateikite savo prašymą šiuo adresu: orders@7sun.eu

Teisė reikalauti perduoti asmens duomenis (BDAR 20 straipsnis)

Jūs turite teisę gauti iš mūsų savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei siųsti juos kitam asmens duomenų administratoriui. Standartiškai Jūsų asmens duomenis pateiksime CSV formatu. Jei pageidaujate, kad duomenys būtų Jums prieinami kitu formatu, savo užklausoje nurodykite pageidaujamą formatą. Jei įmanoma, mes stengsimės pateikti duomenis Jūsų pageidaujamu formatu.

Taip pat galite prašyti, kad Jūsų asmens duomenis atsiųstume tiesiogiai kitam administratoriui (jei tai techniškai įmanoma).

Jei norite perkelti savo asmens duomenis, savo prašymą pateikite el. paštu: orders@7sun.eu

Ar galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis?

Savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, kurį mes atlikome Jūsų sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

Jeigu norite atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, savo prašymą pateikite adresu: orders@7sun.eu

Skundas priežiūros institucijai

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia asmens duomenų apsaugos nuostatas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ypač toje valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta ar tariamo pažeidimo vieta.

Lenkijoje priežiūros institucija BDAR prasme yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos vadovas, kuris 2018 m. gegužės 25 d. pakeitė GIODO (Asmens duomenų apsaugos generalinis inspektorius).

Daugiau informacijos rasite adresu: https://uodo.gov.pl/en

Slapukai

Bendra informacija

Naršant Internetinės parduotuvės svetainėse naudojami „slapukai“, toliau vadinami Slapukais, t. y. maža tekstinė informacija, kuri išsaugoma Jūsų galutiniame įrenginyje, susijusi su Internetinės parduotuvės naudojimu. Jų naudojimas yra skirtas teisingam Internetinės parduotuvės svetainių veikimui.

Šie failai leidžia identifikuoti Jūsų naudojamą programinę įrangą ir individualiai pritaikyti Internetinę parduotuvę pagal Jūsų poreikius.

Slapukuose paprastai nurodomas domeno, iš kurio jie kilę, pavadinimas, jų saugojimo įrenginyje laikas ir priskirta reikšmė.

Saugumas

Mūsų naudojami Slapukai yra saugūs Jūsų įrenginiams. Visų pirma, virusai ar kita nepageidaujama programinė įranga ar kenkėjiška programa negali patekti į Jūsų įrenginius per Slapukus.

Slapukų rūšys

Mes naudojame dviejų tipų Slapukus:

 • Seanso Slapukai: jie išsaugomi Jūsų įrenginyje ir lieka ten iki naršyklės seanso pabaigos. Tada išsaugota informacija visam laikui ištrinama iš jūsų įrenginio atminties. Seanso slapukų mechanizmas neleidžia rinkti jokių asmens duomenų ar jokios konfidencialios informacijos iš Jūsų įrenginio.
 • Nuolatiniai slapukai: jie saugomi Jūsų įrenginyje ir lieka ten, kol bus ištrinti. Baigus naršyklės seansą arba išjungus įrenginį, jie iš įrenginio neištrinami. Nuolatinių slapukų mechanizmas neleidžia rinkti jokių asmens duomenų ar jokios konfidencialios informacijos iš Jūsų įrenginio.

Tikslai

Mes taip pat naudojame trečiųjų šalių Slapukus šiais tikslais:

 • Internetinės parduotuvės konfigūracija;
 • atitikties sertifikato pristatymas per svetainę solidnyregulamin.pl, kurios administratorius yra Advokatų kontora „APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp.k.”, įsikūrusi Gdanske. Privatumo politika pateikiama šioje nuorodoje: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • statistikos kūrimas, padedantis suprasti, kaip svetainės vartotojai naudojasi svetainėmis, o tai leidžia tobulinti jų struktūrą ir turinį naudojant Google Analytics analizės įrankius, kurių administratorius yra Airijoje įsikūrusi „Google Ireland Ltd.”, Google privatumo politika pateikiama šioje nuorodoje: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • klientų susisiekimas su pardavėju per Messenger pokalbį, kurio administratorius yra „Facebook Ireland Ltd.”, su „Facebook” privatumo politika galite susipažinti šioje nuorodoje: https://www.facebook.com/help/cookies/.

Norėdami sužinoti Slapukų naudojimo taisykles, rekomenduojame susipažinti su aukščiau paminėtų įmonių privatumo politika.

Naudodami žiniatinklio naršyklės nustatymus arba paslaugos konfigūraciją, Jūs galite bet kada pakeisti savo Slapukų nustatymus, nurodydami jų saugojimo ir prieigos prie Jūsų įrenginio per Slapukus sąlygas. Šiuos nustatymus galite pakeisti taip, kad užblokuotų automatinį Slapukų tvarkymą žiniatinklio naršyklės nustatymuose arba informuoti apie kiekvieną jų patalpinimą Jūsų įrenginyje. Išsamią informaciją apie Slapukų tvarkymo galimybes ir būdus rasite savo programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

 

 

 

payment