Adatvédelmi irányelvek
Megjelenés dátuma:

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

MI AZ ADATVÉDELMI IRÁNYELV?

Szeretnénk megismertetni Önnel a személyes adatai általunk végzett kezelésének részleteit, hogy teljes körű ismereteket és kényelmet biztosíthassunk weboldalunk használatához.

Tekintettel arra, hogy mi magunk is az internetes iparágban tevékenykedünk, tudjuk, mennyire fontos az Ön személyes adatainak védelme. Ezért különös erőfeszítéseket teszünk az Ön személyes adatainak és a számunkra közölt információk védelmére.

Gondosan választjuk ki és alkalmazzuk a megfelelő technikai intézkedéseket, különösen a programozási és szervezési jellegűeket, biztosítva a kezelt személyes adatok védelmét. Weboldalunk titkosított adatátvitelt (SSL) használ, amely biztosítja az Önt azonosító adatok védelmét.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban megtalálja a személyes adatainak általunk végzett kezelésével kapcsolatos összes legfontosabb információt. Kérjük, olvassa el, és ígérjük, hogy nem tart tovább néhány percnél.

Ki a www.7sun.eu weboldal rendszergazdája?

A weboldal adminisztrátora Paweł Sternal, aki 7SUN Paweł Sternal néven vállalkozást folytat, amely a gazdasági tevékenységgel foglalkozó központi nyilvántartásba és a gazdasági tevékenységről szóló tájékoztatóba az illetékes gazdasági miniszter által vezetett vállalkozói névjegyzékbe került, a ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec cím alatt, Adóazonosító 6443163595, Országos Cégjegyzékszám 240990583, (azaz: mi)

SZEMÉLYES ADATOK

Milyen jogszabály szabályozza az Ön személyes adatainak kezelését?

Az Ön személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 2016. április 27-i rendeletében foglaltak szerint gyűjtjük és dolgozzuk fel, az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozása tekintetében és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről (Hivatalos Lap UE L 119, s.1), közismert nevén: GDPR. A GDPR által nem szabályozott területeken a személyes adatok kezelésére a 2018. május 10-i személyes adatok védelméről szóló törvény az irányadó.

Ki az Ön személyes adatainak kezelője?

A weboldal adminisztrátora Paweł Sternal, aki 7SUN Paweł Sternal néven vállalkozást folytat, amely a gazdasági tevékenységgel foglalkozó központi nyilvántartásba és a gazdasági tevékenységről szóló tájékoztatóba az illetékes gazdasági miniszter által vezetett vállalkozói névjegyzékbe került, a ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec cím alatt, Adóazonosító 6443163595, Országos Cégjegyzékszám 240990583, telefon: 533 919 385, e-mail: orders@7sun.eu

Személyes adataival kapcsolatban felveheti velünk a kapcsolatot:

 • e-mail: orders@7sun.eu
 • hagyományos postai úton: ul.Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec,
 • telefonon: 533 919 385.

HOGYAN DOLGOZZUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, AMELYEKET MEGADOTT?

Milyen személyes adatokat kezelünk és milyen célból kezeljük azokat?

Weboldalunkon számos különféle szolgáltatást kínálunk Önnek, amelyek céljaira különböző jogalapokon különböző személyes adatokat kezelünk.

Cél

Személyes adatok

A feldolgozás jogalapja

Az adatok tárolásának időtartama

a szerződés megkötése és teljesítése

keresztnév, vezetéknév, levelezési cím, Adószám, Országos Cégjegyzékszám, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, fizetési kártya száma

a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) pontja, azaz, a feldolgozás annak érdekében, hogy az Ön kérésére intézkedjen, a szerződés megkötése előtt, és olyan feldolgozás, amely olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön a szerződő fél

a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények elévülési határidejének lejártáig

fiók nyitása és vezetése

keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím

a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) pontja, azaz, a feldolgozás annak érdekében, hogy az Ön kérésére intézkedjen, a szerződés megkötése előtt, és olyan feldolgozás, amely olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön a szerződő fél

a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények elévülési határidejének lejártáig

Kapcsolatfelvételi űrlap "Árukérés"

e-mail cím, cég, telefonszám

a GDPR 6. cikk, 1. bekezdésének, f) pontja, azaz jogos érdekünk megvalósítása érdekében végzett feldolgozás, amely a kommunikáció folyamatosságának megőrzését és a velünk való kapcsolatfelvételt üzleti tevékenységi ügyekben lehetővé teszi

amíg Ön nem ellenzi a személyes adatok kezelését

interaktív chat

keresztnév, vezetéknév, profilkép, adatok, amelyeket az ügyfél a szolgáltatás igénybevételekor megad

a GDPR 6. cikk, 1. bekezdésének, f) pontja, azaz jogos érdekünk megvalósítása érdekében végzett feldolgozás, amely a kommunikáció folyamatosságának megőrzését és a velünk való kapcsolatfelvételt üzleti tevékenységi ügyekben lehetővé teszi

amíg Ön nem ellenzi a személyes adatok kezelését

követelések meghatározása, kivizsgálása és érvényesítése, valamint a követelésekkel szembeni védekezés a bíróságok és más állami hatóságok előtti eljárásokban

keresztnév, vezetéknév, lakcím, személyi azonosító jel, Adószám, Országos Cégjegyzékszám, e-mail cím, telefonszám, IP szám, bankszámlaszám, fizetési kártya száma

a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja, azaz, jogos érdekünk megvalósítása érdekében végzett feldolgozás, amely a kommunikáció folyamatosságának megőrzését és a velünk való kapcsolatfelvételt üzleti tevékenységi ügyekben lehetővé teszi

a szerződés teljesítésével kapcsolatos igények elévülési határidejének lejártáig

jogszabályokból, így különösen adó- és számviteli előírásokból eredő jogszabályi kötelezettségek teljesítése

keresztnév, vezetéknév, cég, személyi azonosító jel, Adószám, vagy Országos Cégjegyzékszám, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, fizetési kártya száma

a GDPR 6.cikk 1.bekezdésének c) pontja, azaz, az adatkezelés a jogszabályi rendelkezésekből, különösen az adó- és számviteli szabályozásból eredő, ránk háruló jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges

az Adatkezelőt terhelő azon jogi kötelezettségek lejártáig, amelyek a személyes adatok kezelését indokolták

A személyes adatok önkéntes megadása

A szükséges személyes adatok megadása önkéntes, de feltétele annak, hogy szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek (pl.fiók létrehozása).

A személyes adatok címzettjei

Azon entitások jelenlegi listája, amelyeknek személyes adatait közöljük, ezen a címen található: https://7sun.eu/odbiorcy_danych_osobowych,30

Automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is)

A fiókjában kitöltött információk, például a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó adatok, a sütik használatával szerzett információk, beleértve a helyet, valamint az Ön korábbi viselkedése, bizonyos áruk vagy szolgáltatások iránti érdeklődése, személyre szabott ajánlatok és marketinginformációk alapján kerül összeállításra, például a megtekintetteket termékek kiegészítéseként.

Továbbítjuk-e személyes adatait az EGT-n kívülre vagy nemzetközi szervezetnek?

A Facebook eszközeinek használatához az Ön személyes adatai az Egyesült Államokba továbbíthatók, ahol a Facebook Inc. szerverei találhatók.

A Facebook Inc szerepel a Privacy Shield programban részt vevő szervezetek listáján (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), ezért a személyes adatok védelme megfelel az Európai Unióban hatályos szabályozáshoz képest, a 2016. július 12-i (EU) 2016/1250 bizottsági végrehajtási határozattal összhangban az EU–USA Privacy Shield által nyújtott védelem megfelelőségéről (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

A Google eszközeinek (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) használata esetén az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek az írországi székhelyű Google Ireland Ltd. részére.

MILYEN JOGAI VANNAK A SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?

A GDPR értelmében Önnek joga van:

 • hozzáférést kérni személyes adataihoz,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését,
 • kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 • ellenvetését kinyilvánítani a személyes adatok kezelése ellen,
 • személyes adatok továbbítását kérelmezni.

Amennyiben a fenti kérelmek bármelyikét indokolatlan késedelem nélkül – de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – benyújtja felénk, tájékoztatást adunk a kérésével kapcsolatban megtett intézkedésekről.

Szükség esetén a havi időszakot további két hónappal meghosszabbíthatjuk a kérés összetettsége vagy a kérelmek száma miatt.

Mindenesetre a határidő meghosszabbítására irányuló kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt, és tájékoztatjuk a késedelem okáról.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15.cikk)

Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy kezeljük-e személyes adatait. Ha személyes adatait kezeljük, Önnek jogában áll:

 • személyes adatokhoz hozzáférni,
 • tájékoztatást kaphat az adatkezelés céljairól, a kezelt személyes adatok kategóriáiról, ezen adatok címzettjeiről vagy címzettjei kategóriáiról, adatainak tárolásának tervezett időtartamáról vagy ezen időtartam meghatározásának kritériumairól, a GDPR szerinti jogairól és a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnökénél panasz benyújtására irányuló jogokról, ezen adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást, valamint az adatok Európai Unión kívüli továbbítása során alkalmazott biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban;
 • másolatot kapni személyes adatairól.

Ha szeretne hozzáférést kérni személyes adataihoz, kérjük, küldje el kérelmét a következő címre: orders@7sun.eu

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16.cikk)

Ha személyes adatai tévesek, Önnek jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak haladéktalan helyesbítését. Önnek joga van továbbá kérni személyes adatainak kiegészítését. Ha személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését szeretné kérni, kérjük, küldje el kérelmét a következő címre: orders@7sun.eu

A személyes adatok törléséhez való joga, az ún. „az elfelejtéshez való jog” (GDPR 17.cikk)

Önnek jogában áll kérni személyes adatainak törlését, ha:

 • Az Ön személyes adatai már nem szükségesek abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • visszavonta egyedi hozzájárulását, amennyiben a személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulása alapján történt;
 • Személyes adatait jogellenesen kezelték;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak közvetlen marketing célú kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben a személyes adatok kezelése direkt marketinggel kapcsolatos;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen olyan adatkezeléssel összefüggésben, amely a közérdekből végzett feladat elvégzéséhez vagy a mi vagy harmadik személy által követett jogos érdekek érdekében szükséges.

A személyes adatok törlésére irányuló kérelem benyújtása ellenére az Ön adatait tovább kezelhetjük olyan igények megalapozása, érvényesítése vagy védelme érdekében, amelyekről Önt tájékoztatjuk.

Amennyiben személyes adatainak törlését kívánja kérni, kérelmét az alábbi címre nyújtsa be: orders@7sun.eu

A személyes adatok kezelésének korlátozása iránti kérelem benyújtásának joga (GDPR 18.cikk)

Önnek jogában áll kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:

 • megkérdőjelezi személyes adatai helyességét - ebben az esetben korlátozzuk személyes adatainak kezelését egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi ezen adatok helyességének ellenőrzését;
 • adatainak kezelése jogellenes, és a személyes adatok törlése helyett kérni fogja személyes adatai kezelésének korlátozását;
 • Az Ön személyes adataira már nincs szükség az adatkezelés céljából, de igényei megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek;
 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen – mindaddig, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e a tiltakozásában megjelölt indokokkal szemben.

Ha személyes adatai kezelésének korlátozását szeretné kérni, kérjük, küldje el kérelmét a következő címre: orders@7sun.eu

A személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga (GDPR 21.cikk)

Önnek jogában áll bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, az alábbiakkal kapcsolatban:

 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen olyan adatkezeléssel összefüggésben, amely a közérdekből végzett feladat elvégzéséhez vagy a mi vagy harmadik személy által követett jogos érdekek érdekében szükséges.
 • direkt marketing célú feldolgozás.

Ha bejelentést szeretne tenni személyes adatai kezelése ellen, kérjük, küldje el kérelmét a következő címre: orders@7sun.eu

Személyes adatok továbbítási kérésének joga (GDPR 20.cikk)

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, és azt egy másik személyes adatkezelőnek továbbítsa.
Személyes adatait alapvetően CSV formátumban biztosítjuk Önnek. Ha azt szeretné, hogy az adatokat más formátumban tegyük az Ön rendelkezésére, kérelmében tüntesse fel a kívánt formátumot. A lehetőségekhez képest, igyekszünk az Ön által preferált formátumban megküldeni az adatokat.

Azt is kérheti, hogy személyes adatait közvetlenül egy másik adminisztrátornak küldjük el (ha ez technikailag lehetséges).

Ha személyes adatainak továbbítását szeretné kérni, kérjük, küldje el kérelmét a következő címre: orders@7sun.eu

Visszavonhatja-e a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását?

A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti az általunk az Ön hozzájárulása alapján a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Ha vissza kívánja vonni a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérelmét a következő címre küldje be: orders@7sun.eu

Panasz a felügyeleti hatósághoz

Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket, Önnek jogában áll panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen abban a tagállamban, ahol szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye található.

Lengyelországban a GDPR értelmében a felügyeleti szerv a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke, aki 2018. május 25-én váltotta fel a GIODO-t.

További információ a következő címen található: https://uodo.gov.pl/en

Sütik

Általános információ

A Webáruház Internetes oldalainak böngészése során „sütiket” használunk, a továbbiakban Sütiket, azaz olyan kisméretű szöveges információkat, amelyek a webáruház használatával összefüggésben kerülnek mentésre az Ön eszközére. Használatuk a Webáruház internetes oldalainak megfelelő működését célozza.

Ezek a fájlok lehetővé teszik az Ön által használt szoftver azonosítását, és a Webáruház egyedi beállításait igazodva az Ön igényeihez.

A Sütik általában tartalmazzák a származási domain nevet, az eszközön való tárolási idejüket és a hozzárendelt értéket.

Biztonság

Az általunk használt Sütik biztonságosak az Ön eszközei számára. Különösen nem lehetséges, hogy vírusok vagy egyéb nem kívánt szoftverek vagy rosszindulatú programok a Sütiken keresztül bejussanak az Ön eszközére.

A Sütik típusai

Kétféle Sütit használunk:

 • Munkamenet Sütik: az Ön eszközén tárolódnak, és a böngésző munkamenetének végéig ott is maradnak. A mentett információk ezután véglegesen törlődnek az eszköz memóriájából. A munkamenet Sütik mechanizmusa nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését az Ön eszközéről.
 • Állandó Sütik: az Ön eszközén tárolódnak, és törlésükig ott is maradnak. A böngésző munkamenetének befejezése vagy az eszköz kikapcsolása nem törli azokat a eszközéről. Az állandó Sütik mechanizmusa nem teszi lehetővé személyes adatok vagy bizalmas információk gyűjtését az Ön készülékéről.

Célok

Harmadik féltől származó Sütiket is használunk a következő célokra:

 • a Webáruház konfigurálása;
 • a Megfelelőségi Tanúsítvány bemutatása a solidnyregulamin.pl weboldalon keresztül, amelynek adminisztrátora az APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp.k., melyek székhelye Gdańsk, az Adatvédelmi Szabályzat a következő linken érhető el: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogy a webhelyhasználók hogyan használják az internetes oldalakat, ami lehetővé teszi azok szerkezetének és tartalmának javítását a Google Analytics elemző eszközeivel, amelynek rendszergazdája a Google Ireland Ltd., székhelye Írország, az adatvédelmi Szabályzata pedig a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • ügyfél kapcsolatfelvétele az eladóval a Messenger chaten keresztül, melynek adminisztrátora a Facebook Ireland Ltd., a Facebook adatvédelmi Szabályzata a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/.

A Sütik használati szabályainak megismeréséhez javasoljuk, hogy olvassa el a fent említett cégek adatvédelmi szabályzatát

A webböngésző beállításainak használatával vagy a szolgáltatás konfigurációjával bármikor módosíthatja a Süti-beállításait, meghatározva azok tárolásának feltételeit, valamint a Sütiken keresztül az Ön eszközéhez való hozzáférést. Ezeket a beállításokat módosíthatja úgy, hogy letiltja a Sütik automatikus kezelését a webböngésző beállításaiban, vagy hogy tájékoztasson minden egyes közzétételükről az eszközén. A Sütik kezelésének lehetőségeiről és módszereiről részletes információ az Ön szoftvere (böngésző) beállításaiban érhető el.

payment