Politica de confidențialitate
Data de publicare:

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

CE ESTE POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE?

Am dori să vă familiarizăm cu detaliile prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă oferi cunoștințe complete și confort în utilizarea site-ului nostru online.

În legătură cu faptul că noi înșine activăm în domeniul internetului, știm cât de important este să vă protejați datele personale. Prin urmare, depunem eforturi deosebite pentru a vă proteja confidențialitatea și informațiile pe care ni le furnizați.

Selectăm și aplicăm cu atenție măsurile tehnice adecvate, în special cele legate de programare și organizare, asigurând protecția datelor cu caracter personal prelucrate. Site-ul nostru utilizează transmisia de date criptată (SSL), ceea ce asigură protecția datelor care vă identifică.

În Politica noastră de confidențialitate veți găsi toate cele mai importante informații cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să o citiți și vă promitem că nu va dura mai mult de câteva minute.

Cine este operatorul site-ului web www.7sun.eu?

Operatorul site-ului web este Paweł Sternal, care desfășoară activitatea comercială sub firma 7SUN Paweł Sternal, înscris în registrul antreprenorilor din Registrul Central și Informații despre Activitatea Comercială, ținut de ministrul competent pentru economie, la adresa din ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, Polonia,  NIP 6443163595, REGON 240990583 (adică: noi).

DATE CU CARACTER PERSONAL

Ce act juridic reglementează prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de noi în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27/04/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor) (Jurnal de Legi UE L 119, p. 1), denumit în mod obișnuit: GDPR. În măsura în care nu este reglementată de GDPR, prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 10 mai 2018.                 

Cine este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Paweł Sternal, care desfășoară activitatea comercială sub firma 7SUN Paweł Sternal, înscris în registrul antreprenorilor din Registrul Central și Informații despre Activitatea Comercială, ținut de ministrul competent pentru economie, la adresa din ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, Polonia,  NIP 6443163595, REGON 240990583 telefon: 533 919 385, e-mail: orders@7sun.eu

Ne puteți contacta cu privire la datele dumneavoastră personale prin:

 • poșta electronică: orders@7sun.eu
 • poșta tradițională: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, Polonia
 • telefon nr: 533 919 385.

CUM PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI?

Ce date cu caracter personal prelucrăm și în ce scopuri le prelucrăm?

Pe site-ul nostru web vă oferim numeroase servicii diferite, în ​​scopurile cărora prelucrăm diversele date cu caracter personal bazându-ne pe diferite temeiuri legale.   

Scop

Date cu caracter personal

Temei legal de prelucrare

Durata de stocare a datelor

încheierea și realizarea contractului

prenume, nume, adresă de corespondență, NIP[CIF], REGON [Reg. Econ. Naț.], adresă  e-mail, număr telefon, număr cont bancar, număr card de plată

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR, adică prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

până la expirarea termenului de prescripție pentru revendicările referitoare la executarea contractului

deschiderea și ținerea contului

prenume, nume, adresă e-mail, număr telefon, adresă de corespondență

art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR, adică prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

până la expirarea termenului de prescripție pentru revendicările referitoare la executarea contractului

Formular de contact „Solicitare Bunuri”

e-mail, companie, nr. telefon

art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR adică prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi constând în menținerea continuității comunicării și permiterea contactului cu noi în probleme de activitate comercială desfășurată de noi

până când vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal

chat interactiv

prenume, nume, imagine, datele indicate de client la utilizare de servicii

art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR adică prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi constând în menținerea continuității comunicării și permiterea contactului cu noi în probleme de activitate comercială desfășurată de noi

până când vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal

stabilirea, investigarea și executarea revendicărilor și apărarea împotriva revendicărilor în procedurile în fața instanțelor și a altor autorități ale statului

prenume, nume, adresă de reședință, nr. PESEL [CNP], NIP[CIF], REGON [Reg. Econ. Naț.], adresă  e-mail, număr telefon, număr cont bancar, număr card de plată

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO adică prelucrare în scopul punerii în aplicare a interesului nostru legitim, constând în stabilirea, investigarea și executarea revendicărilor și apărarea împotriva revendicărilor în procedurile în fața instanțelor și a altor autorități ale statului

până la expirarea termenului de prescripție pentru revendicările referitoare la executarea contractului

îndeplinirea obligațiilor legale care decurg din reglementările legale, în special reglementările fiscale și contabile

prenume, nume, companie, nr. PESEL [CNP], NIP[CIF] sau REGON [Reg. Econ. Naț.], adresă  e-mail, număr telefon, adresă de corespondență, nr. card de plată

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, care decurg din reglementările legale, în special reglementările fiscale și contabile

până la expirarea obligațiilor legale ce revin Operatorului, care au justificat prelucrarea datelor cu caracter personal

Furnizarea voluntară a datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor personale necesare de către dumneavoastră este voluntară, dar este o condiție pentru ca noi să vă oferim servicii (de exemplu, crearea unui cont).

Luare automată a deciziilor (inclusiv profilarea)

Pe baza informațiilor pe care le completați în contul dvs., de ex., datele despre serviciile furnizate, informațiile obținute cu ajutorul datelor de la cookie-uri, inclusiv locația, precum și comportamentele dumneavoastră anterioare, interesul pentru anumite bunuri sau servicii, vor fi preparate oferte personalizate și informații de marketing, de ex. produse complementare celor vizualizate.

Dacă vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE sau către organizații internaționale?

Pentru a beneficia de instrumentele Facebook, datele dumneavoastră personale pot fi transferate în Statele Unite ale Americii, unde se află serverele Facebook Inc.

Facebook Inc. figurează pe lista de entități care participă la programul Scutul de Confidențialitate (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), prin urmare, protecția datelor cu caracter personal este adecvată în raport cu reglementările în vigoare în Uniunea Europeană, în conformitate cu Decizia executivă 2016/1250 a Comisiei (UE) din 12 iulie 2016 privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

Pentru utilizarea instrumentelor Google (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase), datele dvs. personale pot fi transferate către Google Ireland Ltd., cu sediul în Irlanda.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DE CĂTRE NOI A DATELOR DVS. PERSONALE?

În temeiul GDPR, aveți dreptul:

 • să solicitați acces la datele dumneavoastră personale,
 • să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră personale,
 • să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale,
 • să solicitați restricționarea prelucrării datelor personale,
 • să vă opuneți prelucrării datelor personale,
 • să solicitați transfer de date personale.

Dacă ne adresați oricare dintre solicitările de mai sus, noi, fără întârziere nejustificată - și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea solicitării - vă vom informa despre acțiunile întreprinse în legătură cu solicitarea dumneavoastră.

Dacă este necesar, putem prelungi termenul de o lună cu încă două luni având în vedere natura complexă a cererii sau a numărului de solicitări.

În orice caz, vă vom informa în decurs de o lună de la primirea cererii de prelungire a termenului și vă vom prezenta motivele întârzierii.    

Dreptul de acces la datele personale (art. 15 GDPR)

Aveți dreptul de obține informația dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale. Dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, aveți dreptul la:

 • acces la datele cu caracter personal,
 • obținere de informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, despre destinatarii sau categoriile de destinatari ai acestor date, perioada planificată de stocare a datelor dumneavoastră sau criteriile de determinare a acestei perioade, despre drepturile dumneavoastră conform GDPR și dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, despre sursa acestor date, despre luarea automată a deciziilor, inclusiv profilarea, și cu privire la măsurile de securitate utilizate în legătură cu transferul acestor date în afara Uniunii Europene.

Dacă doriți să cereți accesul la datele dumneavoastră personale, vă rugăm să trimiteți solicitarea la adresa: orders@7sun.eu

Dreptul la rectificarea datelor personale (art. 16 GDPR)

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, aveți dreptul de a solicita să vă corectăm imediat datele personale. De asemenea, aveți dreptul de a solicita să vă completăm datele personale. Dacă doriți să solicitați rectificarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să transmiteți cererea dumneavoastră la adresa: orders@7sun.eu

Dreptul la ștergerea datelor personale, adică ”dreptul de a fi uitat” (art. 17 GDPR)

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale în cazul în care:

 • datele dumneavoastră personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • v-ați retras consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • datele dumneavoastră personale au fost prelucrate illegal;
 • v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilare, în măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal are legătură cu marketingul direct;
 • v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră personale în legătură cu prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini realizate în interes public sau în scopurile intereselor legitime urmărite de noi sau de un terț.           

În ciuda trimiterii unei cereri de ștergere a datelor cu caracter personal, este posibil să procesăm datele dumneavoastră în continuare pentru a stabili, a revendica sau a se apăra de revendicări, faptul despre care veți fi informat/informată.        

Dacă doriți să cereți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, trimiteți cererea la     adresa: orders@7sun.eu

Dreptul de a cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (art. 18 GDPR)

Aveți dreptul de a solicita restricționarea datelor dumneavoastră personale în cazul în care:

 • contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră personale - pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dacă doriți să cereți restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, trimiteți cererea la adresa: orders@7sun.eu

Dreptul de a se opune prelucrării datelor personale (art. 21 GDPR)

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profilării, în legătură cu:

 • prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei sarcini realizate în interes public sau prelucrare necesară în scopuri care decurg din interesele legitime urmărite de Operatorul datelor cu caracter personal sau de un terț;
 • prelucrarea pentru marketingul direct.

Dacă doriți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți cererea dumneavoastră la adresa: orders@7sun.eu

Dreptul de a cere transferul datelor pesrsonale (art. 20 GDPR)

Aveți dreptul de a primi de la noi datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator de date personale.
Ca standard, vă vom pune la dispoziție datele dumneavoastră personale în formatul CSV. Dacă preferați ca datele să vă fie puse la dispoziție într-un alt format, indicați formatul preferat în cererea dumneavoastră. Pe măsura posibilităților noastre, vom încerca să vă oferim datele în formatul pe care îl preferați.

De asemenea, puteți solicita să trimitem datele dumneavoastră personale direct unui alt operator (dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic).  

Dacă doriți să transferați datele dumneavoastră cu caracter personal, trimiteți solicitarea la adresa: orders@7sun.eu

Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu afectează legalitatea prelucrării efectuate de noi pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dacă doriți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, trimiteți solicitarea la adresa: orders@7sun.eu

Plângere la organismul de supraveghere

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la organismul de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul de presupusa încălcare.     

În Polonia, organismul de supraveghere în sensul GDPR, este Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, care l-a înlocuit pe GIODO de la data de 25 mai 2018..

Mai multe informații găsiți la adresa: https://uodo.gov.pl/en

Fișiere „cookies”

Informații generale

În timp ce navigați pe site-urile Magazinului Online, sunt folosite fișierele „cookies”, denumite în continuare Cookie-uri, adică micile informații de text care sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră terminal în legătură cu utilizarea Magazinului Online. Utilizarea lor are ca scop funcționarea corectă a site-urilor Magazinului Online.        

Aceste fișiere vă permit să identificați software-ul utilizat de dvs. și să adaptați Magazinul Online individual la nevoile dumneavoastră.

Cookie-urile conțin de obicei denumirea domeniului din care provin, timpul lor de stocare pe dispozitiv și valoarea atribuită.

Securitate

Cookie-urile folosite de noi prezintă siguranță pentru dispozitivele dumneavoastră. În special, nu este posibil ca virușii sau alte programe software nedorite sau malware să pătrundă în dispozitivele dumneavoastră prin cookie-uri.

Tipuri de fișiere Cookies

Folosim două tipuri de fișiere Cookies:

 • Cookie-uri de sesiune: sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră și rămân acolo până la încheierea sesiunii de browser. Informațiile salvate sunt atunci șterse definitiv din memoria dispozitivului dumneavoastră. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite încărcarea de date personale sau informații confidențiale de pe dispozitivul dumneavoastră.                                              
 • Cookie-uri persistente: sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră și rămân acolo până când sunt șterse. Încheierea sesiunii de browser sau deconectarea dispozitivului nu le șterge de pe dispozitiv. Mecanismul Cookie-urilor persistente nu permite încărcarea de date cu caracter personal sau a oricăror informații confidențiale de pe dispozitivul dumneavoastră.

Scopuri

De asemenea, folosim Cookie-urile terților în următoarele scopuri:

 • configurarea Magazinului Online;
 • prezentarea Certificatului de Conformitate prin intermediul site-ului web solidregulamin.pl, al cărui administrator este APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp.k., cu sediul în Gdańsk, Politica de Confidențialitate este disponibilă la următorul link: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • crearea de statistici care ajută la înțelegerea modului în care utilizatorii site-urilor web utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului acestora prin intermediul instrumentelor analitice Google Analytics, al cărui administrator este Google Ireland Ltd. cu sediul în Irlanda, Politica de protecție a confidențialității a Google este disponibilă la următorul link: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • contactul clienților cu vânzătorul prin chat Messenger, al cărui administrator este Facebook Ireland Ltd., Politica de protecție a confidențialității a Facebook este disponibilă la următorul link: https://www.facebook.com/help/cookies/.

Pentru a afla regulile de utilizare a Cookie-urilor, vă recomandăm să vă familiarizați cu politicile de confidențialitate ale companiilor menționate mai sus      

Utilizând setările browserului web sau utilizând configurația serviciului, vă puteți modifica oricând, în mod individual, setările Cookie-urilor, determinând condițiile de stocare a acestora și de acces la dispozitivul dumneavoastră prin Cookie-uri. Puteți modifica aceste setări astfel încât să blocați gestionarea automată a Cookie-urilor în setările browserului web sau să informați despre fiecare postare a acestora pe dispozitivul dumneavoastră. Informații detaliate despre posibilitățile și metodele de operare a Cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului dumneavoastră (browser-ul web).

payment